Troll Ball 3

Reinigung ø:bis 7 Meter
Druckbereich: 3 - 12 bar
Fördermenge:110 - 270 LPM
6,6 - 16,2 m³

Troll Ball 2

Reinigung ø:bis 4,5 Meter
Druckbereich: 3 - 12 bar
Fördermenge:50 - 100 LPM
3,0 - 6,0 m³

Chemitorus 50/75

Reinigung ø:bis 3,3 Meter
Druckbereich: 1 - 4 bar
Fördermenge:15 - 67 LPM
0,9 - 4,0 m³/h

Torus 50/75 PEEK

Reinigung ø:bis 3,3 Meter
Druckbereich: 1 - 4 bar
Fördermenge:17 - 77 LPM
1,0 - 4,6 m³/h

Torus 100

Reinigung ø:bis 4,8 Meter
Druckbereich: 1 - 6 bar
Fördermenge:50 - 118 LPM
3,0 - 7,1 m³/h

Torus 50/75

Reinigung ø:bis 3,3 Meter
Druckbereich: 1 - 4 bar
Fördermenge:15 - 77 LPM
0,9 - 4,6 m³/h

Chemidisc

Reinigung ø:bis 5 Meter
Druckbereich: 2 - 4 bar
Fördermenge:40 - 220 LPM
2,4 - 13,2 m³/h

Turbodisc

Reinigung ø:bis 5 Meter
Druckbereich: 2 - 4 bar
Fördermenge:40 - 245 LPM
2,4 - 14,7 m³/h

Turbodisc 25

Reinigung ø:bis 1,5 Meter
Druckbereich: 2 - 4 bar
Fördermenge:40 - 60 LPM
2,4 - 3,6 m³/h

Turbo SSB 125

Reinigung ø:bis 10 Meter
Druckbereich: 2 - 6 bar
Fördermenge:200 - 408 LPM
12,0 - 24,5 m³